696
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0208)3863694
CTY CP CƠ KHÍ PHỔ YÊN (FOMECO)
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI