930
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : TIỀN GIANG
Điện thoại: (0273)3851149
CTY CP CƠ KHÍ TIỀN GIANG
ĐÓNG VÀ SỬA CHỮA XÀ LAN, TÀU THUYỀN.
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI