1569
Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam
Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và cung cấp nhà thép tiền chế tại Việt Nam. Với phương thức cung cấp “Dịch vụ trọn gói” từ tư vấn, thiết kế cho đến sản xuất lắp dựng nhà xưởng, nhà thép và thi công.

  • THÉP – NHÀ THÉP TIỀN CHẾ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI