311
Ngành nghề : THAN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Hotline: +84 985482655
CTY CP ĐẦU TƯ NGUYỄN LỘC
KD, SX CHẤT ĐỐT SINH KHỐI, CỦI VIÊN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8H00-17H00
  • THAN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI