769
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38205313
CTY CP ĐẦU TƯ TM DOANH NHÂN (BITRACORP)

Ngành Nghề Bổ Sung:
GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
NÔNG SẢN

  • HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI