CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC – CN

X.CHIỀNG SAN, H.MƯỜNG LA, SƠN LA
27 Tháng Một, 2019 / 960
CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC – CN
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : SƠN LA
Điện thoại : (0212)2214586

ĐIỆN – CÔNG TY