CTY CP ĐẦU TƯ & XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 646

KHU 26 TT.THAN UYÊN, H.THAN UYÊN, LAI CHÂU
8 Tháng Ba, 2019 / 1501
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 646
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Điện thoại : (0213)3884713

CẦU ĐƯỜNG – THẦU, VẬT TƯ & THIẾT BỊ