1003
Ngành nghề : KHOÁNG SẢN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)54464707
CTY CP ĐẦU TƯ XD KHAI KHOÁNG BẢO NGUYÊN
– ĐÁ
  • KHOÁNG SẢN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI