977
Ngành nghề : ĐỊA CHẤT
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39350537
CTY CP ĐỊA CHẤT & KHOÁNG SẢN VINACOMIN
1/ TƯ VẤN:
– ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
– QUI HOẠCH TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
– ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN, ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG
– LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, THIẾT KẾ KHAI THÁC MỎ
+ KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
+ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH
2/ KHAI THÁC, SX, KD VLXD, CÁC NGUYÊN LIỆU KHOÁNG, PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ
3/ DV CHO THUÊ KHO BÃI, VP.
  • ĐỊA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI