1194
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)2220220
Website: www.khpc.com.vn;www.khpc.vn
CTY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
  • ĐIỆN – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI