1061
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3586880
Website: www.shintraco.com
CTY CP DVTM CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VŨNG TÀU
  • ĐƯỜNG THỦY – ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI