1148
Ngành nghề : BÊ TÔNG - TRỘN SẴN
Tỉnh thành : LÀO CAI
Điện thoại: (0214)3830741
CTY CP KD VẬT TƯ & XD (CMC) – CN
  • BÊ TÔNG – TRỘN SẴN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI