1120
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)66805918
CTY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THÀNH PHỐ
– KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI, BÌNH ÁP LƯC, HỆ THỐNG LẠNH
– KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG, THANG MÁY, THANG CUỐN
– KIỂM ĐỊNH XE ĐÀO, XE MÚC, XE LU..
– KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG CÁP TREO, TỜI NÂNG NGƯỜI
– KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
– KIỂM ĐỊNH AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN
– KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP…
  • KIỂM ĐỊNH – KỸ THUẬT AN TOÀN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI