1274
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37584648
CTY CP KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KHANG NGỌC
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
– THIẾT BỊ NGÀNH NƯỚC
– THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG
– THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC
– THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
– VẬT LIỆU LỌC NƯỚC
  • MÔI TRƯỜNG – CÔNG TY & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI