1436
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38132951
CTY CP KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG
CHUYÊN HÓA CHẤT DÙNG TRONG Y KHOA,
MÁY XÉT NGHIỆM
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI