891
CTY CP MÁY & CÔNG NGHỆ LIÊN VIỆT
CHUYÊN CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY LÀM GẠCH KHÔNG NUNG NHƯ:
– MÁY MÀI GẠCH TERRAZZO
– MÁY ÉP GẠCH TERRAZZO
– MÁY MÀI GẠCH MINI
– MÁY EP GẠCH BLOCK
– MÁY CƯA ĐÁ
– MÁY RỬA CÁT
– MÁY ÉP NGÓI MÀU
  • GẠCH MEN – THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI