1140
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)66719502
CTY CP MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚC THÁI
Ngành nghề kinh doanh
Bê Tông – Máy Móc và Thiết Bị
Máy Cắt Săt, Máy Uốn Sắt, Uốn Thép,..
Xây Dựng – Máy Móc và Thiết Bị Xây Dựng
  • ĐÁ – THIẾT BỊ KHAI THÁC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI