493
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Điện thoại: (0203)3871077
CTY CP NGÂN CHÍ
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI