251
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)2212811
Website: www.btp.com.vn
CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA (BTP)
  • ĐIỆN – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI