873
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : NINH BÌNH
Điện thoại: (0229)3887121
CTY CP NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
  • ĐIỆN – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI