126
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3848789
CTY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (BECAMEX IJC)
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI