1311
Ngành nghề : RƯỢU
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3740708
CTY CP RƯỢU QUỐC TẾ (ISC)
CUNG CẤP:
– RƯỢU VANG RENÉ BARBIER
– VANG NỔ BRUT RÓSE
– RƯỢU TRÁI CÂY CORDON NEGRO
– WHISKY GOLD KING; COURSON
– COGNAC HARDY X.O; PRUINER X.O; PRUNITER EXATRA X.O
– GIN HARPOON
– VODKA KERMANOFF; BALTIKA
– ISC BRANDY TEA; ISC VODKA; ISC BRAND; ISC GIN
– NAPOLEON BRANDY X.O GOLF CLUB
– RHUM CHAUVET
– RƯỢU BRUT BARROCO; CARTA NEVADA
  • RƯỢU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI