563
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3585761
Email: vtship@yahoo.com;vungtau-shipmarine@vnn.vn
CTY CP SỬA CHỮA TÀU BIỂN & CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI VŨNG TÀU (VUNG TAU SHIPMARIN)
  • ĐƯỜNG THỦY – ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI