1175
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297)3613222
CTY CP TÂN PHÚ KIÊN GIANG
– SX: BAO PP, TÚI PE CÁC LOẠI.
– BÁN BUÔN: THỰC PHẨM, THÚY HẢI SẢN CÁC LOẠI.
– IN ẤN: BAO BÌ, BIỂU MẪU.
  • BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI