955
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: (0272)3655340
CTY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG (HLG)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KD SỐ 5003000180 DO SỞ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN CẤP NGÀY 14/02/200
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI