105
CTY CP TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN (THATEXCO)
– MUA BÁN VÀ ĐẠI LÝ KÝ GỬI HÀNG TIÊU DÙNG, HÀNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT
– MAY CÔNG NGHIỆP VÀ DỆT CÔNG NGHIỆP
– NGÀNH NHUỘM
– SẢN XUẤT VÀ MUA BÁN NGUYÊN LIỆU GIẤY NHỰA PE, PP
– DỊCH VỤ MAY ĐO
– KINH DOANH NHÀ Ở
  • DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI