1041
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0208)3833509
CTY CP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU ĐIỆN & CƠ KHÍ (ELMACO) – CN
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI