225
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3649440
CTY CP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU ĐIỆN & CƠ KHÍ (ELMACO) – CN
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI