CTY CP THỦY ĐIỆN PÁ CHIẾN

TỔ 13 P.QUYẾT THẮNG, TP.SƠN LA, SƠN LA
27 Tháng Một, 2019 / 654
CTY CP THỦY ĐIỆN PÁ CHIẾN
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : SƠN LA
Điện thoại : (0212)3753072

ĐIỆN – CÔNG TY