CTY CP THỦY ĐIỆN SẬP VIỆT

TỔ 15 P.QUYẾT THẮNG, TP.SƠN LA, SƠN LA
27 Tháng Một, 2019 / 1005
CTY CP THỦY ĐIỆN SẬP VIỆT
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : SƠN LA
Điện thoại : (0212)3841851

ĐIỆN – CÔNG TY