132
Ngành nghề : GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)3731156
Email: ts584nhatrang@vnn.vn
Website: www.584nhatrang.com.vn
CTY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG
  • GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI