1014
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3769311
CTY CP TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG (BNP LOGISTICS)
– DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
– CHO THUÊ KHO VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHO
– XẾP DỠ HÀNG HÓA
– KHAI THUÊ HẢI QUAN
– CHO THUÊ PALLET
– BÃI CONTAINER
– CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
– VẬN CHUYỂN LÀO- CAMPUCHIA
  • VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI