1021
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35054919
Email: trancamsau@yahoo.com.vn;nguyen.hung042012@gmail.com
Website: www.lonuongbanhmi.net;www.gianhangvn.com/nguyenhung
CTY CP TMDV THIẾT BỊ NGUYÊN HƯNG
MÁY MÓC DÙNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ….
  • THỰC PHẨM – THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI