1131
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38390996
CTY CP TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ TP. HCM (MTS)
KD NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, HÓA CHẤT NGÀNH Y TẾ
SX, LẮP RÁP, SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ , HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ
XỬ LÝ RÁC THẢI, RÁC Y TẾ
HUẤN LUYỆN, GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG NGÀNH Y TẾ
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI