1194
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Điện thoại: (0271)3870554
CTY CP TƯ VẤN XD TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TƯ VẤN THẦU, KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT CÁC CÔNG TRÌNH XD, GIAO THÔNG, THỦY LỢI, ĐIỆN LỰC. THIẾT KẾ LẬP DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG, ĐIỆN LỰC, BƯU ĐIỆN, GIAO THÔNG, CẦU ĐƯỜNG, THỦY LỢI, CẤP THOÁT NƯỚC VÀ NÔNG NGHIỆP. LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ, QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ CÁC KCN. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH, GIÁM SÁT KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG, CẦU ĐƯỜNG ,THỦY LỢI, CẤP THOÁT NƯỚC, NÔNG NGHIỆP, ĐIỆN LỰC, BƯU ĐIỆN, THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU XD CƠ BẢN, VLXD. TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TRANG TRÍ NỘI THẤT. LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG, CHUẨN BỊ HỒ SƠ CẤP PHÉP XD. DV NHÀ ĐẤT, IN PHOTOCOPY, BẢN VẼ KỸ THUẬT, GIỚI THIỆU. KD VLXD
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI