398
Ngành nghề : VẬN TẢI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38263621
CTY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC (VIETRANSTIMEX) – BỘ GTVT
– DV VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC: ĐƯỜNG BỘ-THỦY-SẮT-HÀNG KHÔNG, KD VẬN TẢI – XẾP DỠ THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ
– XNK TRỰC TIẾP VẬT TƯ HÀNG HOÁ, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ GTVT, HÀNG TIÊU DÙNG…NHẬN ỦY THÁC XNK HÀNG HÓA
– KD DV ĐẠI LÝ HÀNG HẢI – MÔI GIỚI THUÊ TÀU
– KD CÁC DV KHÁC: GIAO NHẬN, THỦ TỤC HẢI QUAN
  • VẬN TẢI – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI