823
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38620733
CTY CP VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ
– SX CÁC LOẠI ỐNG NGHIỆM BẢO QUẢN BỆNH PHẨM
– KD CÁC MẶT HÀNG: SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN, MÁY PHÒNG XÉT NGHIỆM, HÓA CHẤT, SINH HÓA, HÓA CHẤT HUYẾT HỌC, VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM Y KHOA
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI