739
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35176174
CTY CP XD CÔNG NGHỆ C.T.H
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH VÀ XD NHÀ Ở DÂN DỤNG
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI