704
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38633297
CTY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM – CN
CUNG CẤP CÁC LOẠI MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ Y TẾ, DƯỢC PHẨM, HÓA CHẤT, VACCIN, SINH PHẨM Y TẾ, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Y TẾ;
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI