294
Ngành nghề : GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38155211
CTY LD CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIỆT TIẾN (VITECFOOD)
– NƯỚC CHẤM
– CÁC LOẠI GIA VỊ
– BAO BÌ NHỰA
– NƯỚC TƯƠNG CHINSU
– NƯỚC TƯƠNG TAM THÁI TỬ
– NƯỚC MẮM NAM NGƯ
– MÌ OMACHI
– MÌ OMACHI THẦN ĐỒNG
  • GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI