525
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37653285
CTY LD PHẠM-ASSET
SX BÁNH SNACK, CHÁO ĂN LIỀN, CÁC LOẠI GIA VỊ, CÁC LOẠI ĐẬU PHỘNG
SP HIỆU JOJO
  • THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI