1313
Ngành nghề : GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35471876
CTY MARICO
SX & CHẾ BIẾN CÁC LOẠI GIA VỊ & NƯỚC CHẤM:
– NƯỚC MẮM THUẬN PHÁT, NƯỚC TƯƠNG CHU WANG
– CHAO, MẮM NÊM, SATẾ…
  • GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI