485
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37657470
CTY PHÁT TRIỂN KINH TẾ DUYÊN HẢI (COFIDEC)
– THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH
– RAU QUẢ ĐÔNG LẠNH
– TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH
  • THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI