232
CTY TNHH BAO BÌ LONG HOÀNG PHƯƠNG
CHUYÊN SX, KD CÁC MẶT HÀNG BAO BÌ GIẤY:
– THÙNG, HỘP CARTON, DUPLEX, NHÃN DECAL, BAO NYLON.
  • BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI