1558
Ngành nghề : BÊ TÔNG CÁC LOẠI
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225)3748253
CTY TNHH BÊ TÔNG VÀ XD MINH ĐỨC
  • BÊ TÔNG CÁC LOẠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI