125
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3815026
CTY TNHH BOTEC PRECISION METAL PROCESSING
– HÓA CHẤT XI MẠ
– HÓA CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT NHÔM
– HÓA CHẤT DÙNG CHO SƠN TĨNH ĐIỆN
– HÓA CHẤT ANOD NHÔM
– HÓA CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI TRƯỚC KHI SƠN
  • HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI