755
Ngành nghề : PHIM - RẠP CHIẾU
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38220333
Website: www.cgv.vn
CTY TNHH CJ CGV VIỆT NAM
  • PHIM – RẠP CHIẾU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI