1011
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38459390
CTY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CHÍ THÀNH
– THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÀM LẠNH CÔNG NGHIỆP
– THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
– CUNG CẤP HỆ THỐNG LÀM LẠNH CÔNG NGHIỆP
– CUNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
– LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÀM LẠNH CÔNG NGHIỆP
– LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
– BẢO TRÌ HỆ THỐNG LÀM LẠNH CÔNG NGHIỆP
– BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
  • ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI