809
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38914420
CTY TNHH CƠ KHÍ TIÊU DÙNG KIM SƠN
SẢN XUẤT KHUÔN DAO DẬP
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI