1023
Ngành nghề : ĐO LƯỜNG - ĐO ĐẠC
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)35558347
CTY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ KHÔI NGUYÊN
Chuyên cung cấp các dịch vụ về đo đạc bản đồ, quy hoạch sử dụng đất và tư vấn môi trường…
  • ĐO LƯỜNG, ĐO ĐẠC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI